O naszej Parafii

Budowa kościoła trwała 5 lat. Rozpoczęto ją 24 czerwca 1801 roku poświęceniem kamienia węgielnego przez komisarza biskupiego dziekana bielskiego – Wojciecha Dawida Hankego. Świątynię budowali mieszkańcy wsi pod kierunkiem budowniczego J. Minkisza ze Skoczowa. Po jej ukończeniu, 6 lipca 1806 roku kościół został uroczyście poświęcony przez wspomnianego dziekana bielskiego i otrzymał piękne wezwanie Opatrzności Bożej. Poświęcenie świątyni oraz pierwsza uroczysta Msza św. odbyły się z udziałem 21 duchownych i były ukoronowaniem ofiarności, ogromnego trudu i zaangażowania głównego fundatora świątyni oraz wielu parafian. Terytorium parafii w 1812 roku pokrywało się z granicami miejscowości. Do parafii należały dzielnice Ligoty: Burzej, Oblask, Podlasek, Przędziałek, Toczkowice, Woleństwo, Zawiście i Zawodzie. W 1986 roku powstała parafia w dzielnicy Miliardowice p.w. Miłosierdzia Bożego obejmująca dzielnice: Bagno, Miliardowice, Nowy Świat i Podlas

Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Intencje Mszalne

2021-11-29Poniedziałek RORATY
7.00Za dusze w czyśćcu cierpiące (Miłosierdzie swoje okaż im Panie).
Konc.+ Marię Paszek (od rodziny Kopeć).
17.00+ Elżbietę, Jana i Ryszarda Żemojcin.
2021-11-30Wtorek RORATY
7.00+ Andrzeja Pudełko (Od Wiktora Pudełko).
Konc.+ Andrzeja Pudełko (Od Mariana Pudełko).
17.00O Boże błogosławieństwo dla Andrzejów imienników św. Andrzeja Apostoła.
2021-12-01Środa RORATY
7.00+ Bronisławę Bobiec (od Małgorzaty i Mieczysława Derlich).
Konc.+ Bronisławę Bobiec (od rodziny Borkowski z Rudzicy).
Po Mszy ŚwiętejNABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
17.00+ Tadeusza Danel (od rodziny Jagiełka).
2021-12-02Czwartek RORATY
7.00+ Mieczysława Król (od Jacka i Teresy Byrskich).
Konc.+ Mieczysława Król (od mieszkańców bloku z ul. Dworskiej).
17.00+ Kazimierza Mrowiec ( od Urszuli i Kazimierza Duława z rodziną ).
2021-12-03Piątek RORATYŚWIĘTEGO FRANCISZKA KSAWEREGO
7.00+ Zofię Dziendziel i zm. z rodzin Dziendziel i Kubiczek.
Konc.+ Zuzannę Krzempek (od Władysławy Paszek i rodziny Slot).
17.00+ Szczepana Jonkisz (od Antoniego Jonkisz i Kazimiery Ponikwia z rodzicami).
2021-12-04Sobota RORATYŚWIĘTEJ BARBARY
7.00+ Małgorzatę Szczyrbowską (od Zarządu i Pracowników
Konc.+ Malgorzatę Szczyrbowską (od Łukasza i Katarzyny Niesyt z rodziną).
9.00BARBÓRKA. W intencji górników pracujących, emerytowanych i za zmarłych górników.
17.00Do Opatrzności Bożej dziękczynna z ok. 15 r. urodzin Jana Urbaniec.
2021-12-05NiedzielaII NIEDZIELA ADWENTU
7.15+ Irenę Sajdak.
9.15+ Romana Brzóskę i zmarłych z rodziny.
11.15+ Helenę Zolich w 7 r. ś., męża i syna.
16.00+ Alfredę i Józefa Glos, rodziców Emilię i Antoniego Hess i ich rodziców.
Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Ogłoszenia Duszpasterskie

Nowe ogłoszenia

Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Księża w Parafii

Proboszcz

ks. Jan Błotko

Wikariusz

ks. Lechosław Waleczek

Rezydent

ks. Jan Miłkowski

Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Kontakt

Adres

43-518 Ligota, ul. Bielska 25

Telefon

32-215-70-20

Nr konta

84 8453 0002 0019 4099 2000 0010