O naszej Parafii

Budowa kościoła trwała 5 lat. Rozpoczęto ją 24 czerwca 1801 roku poświęceniem kamienia węgielnego przez komisarza biskupiego dziekana bielskiego – Wojciecha Dawida Hankego. Świątynię budowali mieszkańcy wsi pod kierunkiem budowniczego J. Minkisza ze Skoczowa. Po jej ukończeniu, 6 lipca 1806 roku kościół został uroczyście poświęcony przez wspomnianego dziekana bielskiego i otrzymał piękne wezwanie Opatrzności Bożej. Poświęcenie świątyni oraz pierwsza uroczysta Msza św. odbyły się z udziałem 21 duchownych i były ukoronowaniem ofiarności, ogromnego trudu i zaangażowania głównego fundatora świątyni oraz wielu parafian. Terytorium parafii w 1812 roku pokrywało się z granicami miejscowości. Do parafii należały dzielnice Ligoty: Burzej, Oblask, Podlasek, Przędziałek, Toczkowice, Woleństwo, Zawiście i Zawodzie. W 1986 roku powstała parafia w dzielnicy Miliardowice p.w. Miłosierdzia Bożego obejmująca dzielnice: Bagno, Miliardowice, Nowy Świat i Podlas

Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Intencje Mszalne

2022-01-24PoniedziałekŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO
7.00+ Agnieszkę Bobiec (od rodzin Dziendziel, Żmuda i Gawlik).
Konc.+ Agnieszkę Bobiec (od Reginy i Tadeusza Szczyrbowski).
17.00+ Małgorzatę Szczyrbowską (od Zarządu i pracowników "Społem" Spółdzielni Spożywców w Czechowicach Dziedzicach) 2-ga.
2022-01-25WtorekŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA
7.00+ Marka Hatala (od kuzynek Stasi i Zosi z rodzinami)
Konc.+ Marka Hatala (od Barbary i Zbigniewa Waleczek).
17.00+ Ludwika Kołoczek (od Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Ekonomicznej).
2022-01-26ŚrodaŚWIĘTYCH TYMOTEUSZA I TYTUSA
7.00+ Andrzeja Pudełko (od Władysławy Balon).
Konc.+ Andrzeja Pudełko (od Arkadiusza Balon).
Po Mszy ŚwiętejNABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
17.00+ Szczepana Jonkisz (od rodzin Filapek i Kraus).
2022-01-27Czwartek
7.00+ Bogumiła Czabała (od koleżanek żony z Poczty Polskiej).
Konc.+ Bogumiła Czabała (od Krzysztofa wraz z rodziną).
17.00+ Grzegorza Krywult (od Iwony Zolich z rodziną i od Renaty i Mariana Zolich).
2022-01-28PiątekŚWIĘTEJ ANIELII MERCI
7.00+ Rudolfa Kurtok, żonę Helenę i rodziców obu stron.
Konc.+ Wiesława Kuś (od rodziny Janusz).
17.00+ Małgorzatę Lazarek w r. ś., męża Antoniego i zmarłych z rodziny.
2022-01-29Sobota
7.00+ Janinę Orawiec w 30 dzień (od męża).
Konc.+ Janinę Orawiec (od wnuczki Izabeli z rodziną).
17.00+ Franciszka Paszek.
2022-01-30NiedzielaIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7.15+ Jana Prorok w r. ś. i żonę Janinę.
9.15+ Józefa Mikołajczyk, syna Stasia i rodziców obu stron.
11.15Dziękczynna do Opatrzności Bożej o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
CHRZEST: NIKODEMA WOJCIECHA Balon.
16.00Dziękczynna do Opatrzności Bożej w 50 r. urodzin Danuty.
Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Ogłoszenia Duszpasterskie

Nowe ogłoszenia

Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Księża w Parafii

Proboszcz

ks. Jan Błotko

Wikariusz

ks. Lechosław Waleczek

Rezydent

ks. Jan Miłkowski

Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Kontakt

Adres

43-518 Ligota, ul. Bielska 25

Telefon

32-215-70-20

Nr konta

84 8453 0002 0019 4099 2000 0010