O naszej Parafii

Budowa kościoła trwała 5 lat. Rozpoczęto ją 24 czerwca 1801 roku poświęceniem kamienia węgielnego przez komisarza biskupiego dziekana bielskiego – Wojciecha Dawida Hankego. Świątynię budowali mieszkańcy wsi pod kierunkiem budowniczego J. Minkisza ze Skoczowa. Po jej ukończeniu, 6 lipca 1806 roku kościół został uroczyście poświęcony przez wspomnianego dziekana bielskiego i otrzymał piękne wezwanie Opatrzności Bożej. Poświęcenie świątyni oraz pierwsza uroczysta Msza św. odbyły się z udziałem 21 duchownych i były ukoronowaniem ofiarności, ogromnego trudu i zaangażowania głównego fundatora świątyni oraz wielu parafian. Terytorium parafii w 1812 roku pokrywało się z granicami miejscowości. Do parafii należały dzielnice Ligoty: Burzej, Oblask, Podlasek, Przędziałek, Toczkowice, Woleństwo, Zawiście i Zawodzie. W 1986 roku powstała parafia w dzielnicy Miliardowice p.w. Miłosierdzia Bożego obejmująca dzielnice: Bagno, Miliardowice, Nowy Świat i Podlas

Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Intencje Mszalne

2020-03-01Poniedziałek
7.00+ Ludmiłę Wituś (od wnuka Dariusza z rodziną).
17.00+ Tadeusza Danel (od bratanicy Marysi z rodziną).
2020-03-02Wtorek
7.00+ Ludwika Kajstura (od sąsiadki Rybiński).
17.00+ Władysława Szkorupę, żonę Jadwigę i zmarłych z rodziny.
2020-03-03Środa
7.00+ Dziękczynna o Boże błogosłąwieństwo i zdrowie dla Kazimiery z ok. imienin.
16.45NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Po na+ Walerię Bobiec, męża, syna Józefa i zmarłych z rodziny.
2020-03-04Czwartek
7.00+ Helenę i Ludwika Jagiełka 2 synów, córkę Barbarę.
17.00+ Kazimierza Gazda i zmarłych z rodziny Gazda i Malina.
2021-03-05Piątek
7.00W intencji RÓŻY I (Zel. Maria Krzempek).
17.00+ Helenę Gazda (od Franciszka i Barbary Gazda).
2021-03-06Sobota
7.00+ Z rodzin Brzóska i Donocik.
17.00+ Kazimierza Mrowiec (od córki Alicji oraz wnuczek i wnuka).
2021-03-07NiedzielaIII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.15W intencji Parafian.
9.15+ Bronisławę i Stanisława Tomaszczyk i zmarłych z rodzin.
11.15Dziękczynna do Opatrzności Bożej z ok. 18 r. urodzin Adama.
16.00+ Marię Lorańczyk w 24 r. ś.
Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Ogłoszenia Duszpasterskie

20 grudnia 2020 r.

IV  NIEDZIELA  ADWENTU

    X

Dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej mają osoby starsze, chore i bojące się zarażeniem wirusem.

 Wszyscy obecni w kościele muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Zwolniony z tego obowiązku jest kapłan sprawujący liturgię.

Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty - w plenerze obok kościoła.

W naszym kościele może przebywać 20 osób .

   Nie wolno się gromadzić wokół kościoła.

W wigilię Bożego  Narodzenia Msze św. są rano o godz. 7.00  i  8.30, oraz dwie Pasterki o godz. 22.00 i 24.00.

1. Piątek - UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA  PAŃSKIEGO.

2. Sobota -  Święto  Świętego  Szczepana, pierwszego męczennika.

3. W przyszłą niedzielę przypad Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 

4. Na potrzeby parafii można wpłacać na podane poniżej konto.                         

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA OPATRZNOŚCI BOŻEJ W LIGOCIE K/ BIELSKA-BIAŁEJ
84 8453 0002 0019 4099 2000 0010

5. Zbieramy środki na brukowanie drużek cmentarnych.
Jeżeli możliwe to ofiary te proszę zaznaczyć zapisem w przelewie lub kopercie.

6. Czytajmy prasę katolicką. Na dolnych dwóch półkach gazety są darmowe.

Z prasy dostarczane jest czasopismo " Niedziela ".i Gość Niedzielny, Mały Gość, " " Idziemy ".

7. W poniedziałek jest budowana Szopka Bożonarodzeniowa  i dekoracja świąteczna.

8.                      K + M + B.     KRISTUS  MANSIONEM. BENEDICAT

                           NIECH  PAN  BŁOGOSŁAWI  TEMU  DOMOWI

9. Jest to błogosławieństwo z racji wizyty duszpasterskiej - KOLĘDY.

  Proszę o przyswojenie tej modlitwy gdyż w Uroczystość Objawienia Pańskiego - TRZECH  KRÓLI będzie poświęcona kreda, którą będzie można zabrać do domu i napisać na drzwiach w formie skróconej K + M + B 2021 jako znak otrzymanego błogosławieństwa.

10. Misjonarz miłosierdzia podejmuje dyżury w konfesjonale w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej od poniedziałku do środy w godzinach od 17.00 - 18.00, w czwartek  od 11.00 - 12.00, piątek od 17.00 -18.00, sobobotę od.11.00 - 12.00.

 

Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Księża w Parafii

Proboszcz

ks. Jan Błotko

Wikariusz

ks. Lechosław Waleczek

Rezydent

ks. Jan Miłkowski

Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Kontakt

Adres

43-518 Ligota, ul. Bielska 25

Telefon

32-215-70-20

Nr konta

84 8453 0002 0019 4099 2000 0010