O naszej Parafii

Budowa kościoła trwała 5 lat. Rozpoczęto ją 24 czerwca 1801 roku poświęceniem kamienia węgielnego przez komisarza biskupiego dziekana bielskiego – Wojciecha Dawida Hankego. Świątynię budowali mieszkańcy wsi pod kierunkiem budowniczego J. Minkisza ze Skoczowa. Po jej ukończeniu, 6 lipca 1806 roku kościół został uroczyście poświęcony przez wspomnianego dziekana bielskiego i otrzymał piękne wezwanie Opatrzności Bożej. Poświęcenie świątyni oraz pierwsza uroczysta Msza św. odbyły się z udziałem 21 duchownych i były ukoronowaniem ofiarności, ogromnego trudu i zaangażowania głównego fundatora świątyni oraz wielu parafian. Terytorium parafii w 1812 roku pokrywało się z granicami miejscowości. Do parafii należały dzielnice Ligoty: Burzej, Oblask, Podlasek, Przędziałek, Toczkowice, Woleństwo, Zawiście i Zawodzie. W 1986 roku powstała parafia w dzielnicy Miliardowice p.w. Miłosierdzia Bożego obejmująca dzielnice: Bagno, Miliardowice, Nowy Świat i Podlas

Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Intencje Mszalne

2021-09-27Poniedziałek
7.00+ Ludwika Okolus, żonę Annę, zięcia Józefa, wnuka Dawida.
Konc.O powrót do zdrowia pewnej osoby.
17.00+ Stefanię Paszek, męża Alojzego oraz zmarłych z rodziny.
2021-09-28Wtorek
7.00+ Wacława Szyszkowicz.
Konc.+ Rudolfa Wizner (od rodziny Balon z Łabędziej).
17.00+ Jana Brzóskę (od Duszpasterskiej Rady Parafialnej).
2021-09-29Środa
7.00+ Mieczysława Król w 1 r. ś. (od żony Janiny, syna Leszka i córki Marii z dziećmi).
Konc.+ Mieczysława Król (od sąsiadki Moniki i Marka Mituś).
16.45NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
17.00+ Stanisława Buława.
2021-09-30Czwartek
7.00+ Z rodziny Zawada, Stanisława, Agnieszkę i Michała oraz rodzeństwo.
Konc.+ Józefa Buczek (od siostrzenicy Haliny Kubica z rodziną).
17.00+ Jadwigę Piguła, 2 mężów, synów i synowe.
2021-10-01Piątek
7.00W intencji RÓŻY XII (zel. Brańka Otylia).
Konc.+ Agnieszkę Bobiec (od Róży Różańcowej).
17.00+ Franciszkę Czopnik (od Róży Różańcowej Świętej Rity modlącej się za dzieci) 1-a.
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Spotkanie z młodzieżą klasy VIII - przygotowanie do Sakramentu bierzmowania.
2021-09-25SobotaBŁOGOSŁAWIONEGO WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA.
7.00+ Ludwika Kajstura (od córki z mężem).
Konc.+ Ludwika Kajstura (od chrześnicy Marii z rodziną).
15.00Do Opatrzności Bożej dziekczynna z ok. 30 r. urodzin Konrada.
17.00+ Stefana Dziendziel.
2021-09-26NiedzielaXXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
7.15+ Janinę Prorok w r. ś., męża Jana.
9.15+ Józefa Szczypkę (od kolegów, Tomka, Heńka, Grzesia, Andrzeja, Szczepana z żonami).
11.15Dziękczynna do Opatrzności Bożej z ok 35 r. ślubu Marii i Zdzisława, z prośbą do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie dla rodziny.
16.00+ Helenę Kuboszek, męża Ludwika, rodziców, córki, Małgorzatę i Agnieszkę.
Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Ogłoszenia Duszpasterskie

28 marca 2021 r.

NIEDZIELA  PALMOWA

    

Dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej mają osoby starsze, chore i bojące się zarażeniem wirusem.

 Wszyscy obecni w kościele muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Zwolniony z tego obowiązku jest kapłan sprawujący liturgię.

Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty - w plenerze obok kościoła.

W naszym kościele może przebywać 15 osób .

1.  Budowniczych dekoracji Bożego Grobu zapraszamy w środę na godz. 14.00.

2. WIELKI  CZWARTEK - MSZE  WIECZERZY   PAŃSKIEJ

3. Na potrzeby parafii można wpłacać na podane poniżej konto.                         

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA OPATRZNOŚCI BOŻEJ W LIGOCIE K/ BIELSKA-BIAŁEJ
84 8453 0002 0019 4099 2000 0010 

4. Zbieramy środki na brukowanie drużek cmentarnych, na wymianę podłogi i remont dużej salki katechetycznej po przedszkolu, zakupiony nowy projektor do wyświetlania tekstów pieśni, prospekt organowy, ubezpieczenie kościoła i ogrzewanie.
Jeżeli możliwe to ofiary te proszę zaznaczyć zapisem w przelewie lub kopercie.

5. Czytajmy prasę katolicką. Na dolnych dwóch półkach gazety są darmowe.

Z prasy dostarczane jest czasopismo " Niedziela ".i Gość Niedzielny, Mały Gość, " " Idziemy ".

6. Dzieląc się z ubogimi darem serca "CARITAS " rozprowadza Baranki wielkanocne oraz Paschaliki. Ofiara winna mieć wartość posiłku z jaiego byśmy zrezygnowali w duchu umartwienia wielkopostnego.

7. zachęcamy do uczestniczenia w rekolekcjach wqielkopostnych po przez łączność internetowa i telewizyjną. 

8.                                KOMUNIKAT  DIECEZJI  BIELSKO - ZYWIECKIEJ  z dnia 21 marca 2021 r.

         Jako wspólnota Kościoła mierzymy się z trudnymi sprawami, w tym z krzywdami wyrządzonymi osobom małoletnim przez duchownych. trudno znaleźć słowa, które mogłyby oddać ogrom cierpienia Pokrzywdzonych i ich najbliższych. Zaświadczyć o tym mogą wszyscy bezpośrednio zaangazowani w towarzyszenie i pomoc Pokrzywdzonym i ich rodziną, a którzy angażują się w przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie dochodzenia wstępnego oraz procesu karnego.

       Poszukiwanie sprawiedliwości nie jest nigdy tylko sprawa Pokrzywdzonego, to również obowiązek nas wszystkich, szczególnie odpowiedzialnych za funkcjonowanie naszej diecezji.

        Wszystkie zgłoszone, do naszej kurii, prxypadki nasduzyć wobec osób niepoełnoletnich są wyjaśniane oraz procedowane. Postępowanie kościelne opiera się na zasadach wydanych przez Stolicę apostolską przy pełnej współpracy z Kongregacją Nauki Wiary w Watrykanie, do której przekazujemy dokumentację dotyuczącą każdej sprawy.

         Nasza diecezja ściśle współpracuje również z państwowymi organami ścigania. Zgodnie z prawem obowiązującym od dnia 13 lipca 2017 roku, wszystkie wymagane przez prawo przypadki są zgłaszane do Prokuratury. do niej także przekazaliśmy informacje o wszystkich wcześniej prowadzonych sprawach.

         Pragniemy wszystkich zapewnić, że w naszej diecezji nie ma i nie będzie jakiegokolwiek przyzwolenia na tuszowanie przypadków wykorzystania seksualnego osób małoletnich.

         Opisywana w mediach sprawa Pana janusza, który został skrzywdzony przez ks. Jana W. została zbadana w 2014 roku, w krótkim czasie po objęciu naszej diecezji przez biskupa Romana Pindla. Natychmiast po przyjęciu zgłoszenia rozpoczęliśmy proces kościelny, który zakończył się wyrokiem skazującym zatwierdxzinym przez Kongregacją Nauki Wiary w Watykanie. Starając sie jak najlepiej zrozumieć Pokrzywdzonego biskup Roman Pindel spotkał się z Nim, ze współczuciem wsłuchując się w Jego przezycia oraz oferując pomoc. Jakzostało to wspomniane wcześniej ta sprawa równiez została przedstawiona Prokuraturze.

         Mamy świadomość, że wszyscy jako Kościół Diecezjalny jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych wsiernych, szczególnie najmłodszych. Własnie dlatego poraz kolejny przypominamy, że sprawy nadużyć wobec osób niepełnoletnich nalezy zgłaszać do ks. Klaudiusza Dzikiego, delegata diecezji Bielsko - Zywieckiej ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży,.którego dane kontaktowe możnaznaleźć na stronie internetowej naszej diecezji.

                                                                                                               Ks. Adam Bieniek

                                                                                                                Kanclerz  Kurii

9. Misjonarz miłosierdzia podejmuje dyżury w konfesjonale w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej od poniedziałku do środy w godzinach od 17.00 - 18.00, w czwartek  od 11.00 - 12.00, piątek od 17.00 -18.00, sobobotę od.11.00 - 12.00.

 

Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Księża w Parafii

Proboszcz

ks. Jan Błotko

Wikariusz

ks. Lechosław Waleczek

Rezydent

ks. Jan Miłkowski

Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie

Kontakt

Adres

43-518 Ligota, ul. Bielska 25

Telefon

32-215-70-20

Nr konta

84 8453 0002 0019 4099 2000 0010